OBUKA: AUTO DIJAGNOSTIKA

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

U današnje vrijeme bez pravog dijagnostičkog uređaja ne može se izvršiti pravilna detekcija nekog kvara na vozilu. Sa uvođenjem sve većeg broja kontrolnih jedinica na vozila korištenje dijagnostičkih uređaja je postalo neophodno pri bilo kakvim radovima na vozilu. Mogućnosti dijagnostike korištenjem dijagnostičkih uređaja su mnogo veće od samog čitanja i brisanja grešaka. Ušteda vremena u procesu popravke vozila se može napraviti u samom procesu dijagnostike. Obuka se vrši na dijagnostičkim uređajima poznatih svjetskih brendova TEXA, BOSCH, LAUNCH.

SADRŽAJ OBUKE:
•Uloga raznih upravljačkih uređaja u vozilu
• Pravilna dijagnoza upravljačkih uređaja
• EOBD II dijagnoza
• Pravilna primjena i mogućnosti raznih dijagnostičkih uređaja
• Tipovi i vrste kodova grešaka koje zapisuju kontrolne jedinice
• Standardno označavanje kodova grešaka i razlike između grešaka po tipu, kodu i načinu zapisivanja
• Način prepoznavanja grešaka od strane kontrolnih jedinica
• Komunikacija dijagnostičkog uređaja sa kontrolnim jedinicama na vozilu
• Korištenje podataka sa dijagnostičkog uređaja u pravilnoj dijagnostici kvarova
• Stvarne vrijednosti- zadane vrijednosti
• Test aktuatora
• Pravilna interpretacija grafičkog prikaza
• Interpretacija parametara

CILJ OBUKE:
Pravilna dijagnoza upravljačkih jedinica te razumijevanje njihovog rada. Polaznik će biti u stanju, na osnovu parametara iz dijagnostičkog uređaja, donijeti zaključak što se događa na vozilu. Nakon završene obuke polaznik će biti u stanju maksimalno iskoristiti mogućnosti raznih dijagnostičkih uređaja. Pravilno će moći ispitati komponente upravljanja preko tih dijagnostičkih uređaja.

OBUKA: AUTO ELEKTRIKA 1

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

Na savremenim vozilima danas je postalo skoro nemoguće odraditi dijagnostiku ili utvrditi kvar bilo kog sistema, komponente ili elementa bez dobrog poznavanja elektronike. Uglavnom se svi sistemi na vozilu upravljaju, kontrolišu i/ili nadgledaju električnim komponentama. U svakom slučaju ispravan proces dijagnostike određenih kvarova mora započeti analiziranjem sistema i pronalaskom električnih shema, a potom i mjerenjem električnih veličina. Obuka je osmišljena tako da i početnicima i iskusnijim serviserima pruži praktična znanja koja su potrebna za uspješno rukovanje dijagnostikom i otkrivanje kvarova na električnim sistemima, kao i sistemima koji zavise od drugih električnih komponenti. Bez obzira za koje sisteme je serviser zadužen ili specijalizovan, poznavanje auto elektrike je osnova za svako ozbiljnije utvrđivanje kvarova i dijagnostiku.

SADRŽAJ OBUKE:
• Osnove električnih veličina
• Mjerenje napona, struje i otpora
• Konstrukcije strujnih krugova u vozilu
• Pravilna primjena i mogućnosti raznih dijagnostičkih uređaja
• Redna, paralelna i kombinovana električna kola
• Pravilno pronalaženje, čitanje i interpretacija električnih shema
• Uloga i rad određenih električnih komponenti
• Pravilno ispitivanje električnih komponenti u vozilu i izvan vozila
• Analiza dobijenih rezultata mjerenjem
• Poznavanje i dijagnostika raznih električnih komponenti
• Mjerenje multimetrom, pravilno ispitivanje i mogućnosti
• Pravilna upotreba električnih shema i njihovo korištenje u dijagnostici
• Interpretacije analognih, digitalnih, PWM signala

CILJ OBUKE:
Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da samostalno izvrše potrebna mjerenja korištenjem različitih mjernih uređaja, da čitaju i razumiju električne sheme kao i da uz analitički pristup riješe većinu električnih problema na vozilu. Mogućnosti mjerenja multimetrom te njegove granice. Analiza dobijenih mjernih veličina i ocjena istih. Nakon odrađene obuke polaznici će biti u stanju da pravilno i brzo ispitaju razne električne komponente na vozilu. Na osnovu dobivenih rezultata mjerenjem bit će u stanju donijeti zaključak o ispravnosti. Pravilno će očitavati električne sheme i iz njih vaditi sve bitne informacije. Polaznik će znati maksimalne mogućnosti raznih mjernih instrumenata i njihovu pravilnu primjenu.

OBUKA: AUTO ELEKTRIKA 2

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

Osciloskopi su elektronski mjerni uređaji koji omogućavaju posmatranje promjena napona signala u odnosu na vrijeme. Osnovna namjena mu je prikazivanje vremenskih dijagrama periodičnih naponskih signala, ali se može koristiti i za prikazivanje međusobne zavisnosti dva naponska signala. Glavna prednost osciloskopa je grafički prikaz signala: Ako voltmetar pokazuje potpuno neočekivan napon, osciloskop može otkriti oscilacije napona. Prikazuje se tačan oblik, vrijeme i veličina impulsa. Činjenica da je informacija koju osciloskop pruža najčešće slika, dijagram, a ne jedan broj kao kod većine ostalih instrumenata za električna mjerenja, čini osciloskop složenijim za primjenu i zahtjeva obuku kako bi se iskoristile mogućnosti koje osciloskop pruža. Ispitivanje osciloskopom se izvodi brzo i besprijekorno i uz prihvatljive troškove jer pouzdana analiza i dijagnostika čine osnovu ekonomičnih rješenja za probleme popravaka. Sistemi i komponente motornih vozila postaju sve složeniji i raznolikiji a učinkovito i precizno traženje kvarova korištenjem savremenih metoda pomoću osciloskopa svakako će doprinijeti zadovoljstvu postojećih i sticanju novih klijenata.

Preduslov za obuku: Stručna znanja stečena na obuci Auto elektrika 1

SADRŽAJ OBUKE:
• Osnove električnih veličina
• Mjerenje napona, struje i otpora
• Osnove dijagnostičkih procedura pomoću mjernih instrumenata
• Uloga i rad određenih električnih komponenti
• Odabir i primjena odgovarajućih sredstava za mjerenje, ispitnih operacija i testiranja komponenata
• Mjerenje osciloskopom, pravilno ispitivanje i mogućnosti
• Analiza dobijenih rezultata mjerenjem
• Upotreba dobijenih rezultata mjerenja i signala radi dijagnostike kvara pomoću parametara
• Analiza dobijenih rezultata mjerenjem
• Traženje grešaka u elektronskim sistemima u vozilu
• Interpretacije analognih, digitalnih, PWM signala

CILJ OBUKE:
Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da samostalno izvrše potrebna mjerenja korištenjem osciloskopa, da analiziraju i razumiju grafički prikaz signala. Mogućnosti mjerenja osciloskopom. Analiza dobijenih signala i ocjena istih. Učinkovito i precizno traženje kvarova. Veća kompetencija pri analizi kvarova i pronalaženje kvarova u sistemu vozila koji nisu učitani u memoriju kvarova.

OBUKA: DIZEL MOTORI

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

Pojavom Common Rail i Pumpa dizna tehnologija dizel motori su postali dominantni na tržištu automobila. Tehnologija dizel motora je značajno napredovala. To je dovelo do povećanja same kompleksnosti sistema za ubrizgavanje. Do povećanja kompleksnosti doveli su sve strožije norme i zahtjevi za izduvne gasove a ujedno i zahtjevi kupaca za tišim, štedljivim i istovremeno jačim motorima. Da mi mogli pravilno dijagnosticirati kvar na savremenim vozilima, dijagnostika zahtjeva dobro poznavanje mehanike motora, sistema za dovod goriva, sistema usisa vazduha,sistema izduvnih gasova i svakako elektronike.

SADRŽAJ OBUKE:
• Princip rada pumpa dizna sistema
• Specifičnosti i problematika pumpa dizna sistema
• Razvoj i razne izvedbe pumpa dizna sistema
• Ispitivanje mehaničkih komponenti
• Ispitivanje hidrauličnih komponenti
• Ispitivanje električnih komponenti
• Princip rada Common Rail sistema
• Specifičnosti i problematika Common Rail sistema
• Razvoj i razne izvedbe Common Rail sistema
• Obrada ispušnih plinova
• DPF filter, regeneracija, dijagnostika

CILJ OBUKE:
Pravilan pristup određenim kvarovima koji se najčešće događaju na vozilima opremljenim "Pumpa dizna" i "Common Rail" sistemima ubrizgavanja (kao npr. kvar visokotlačne pumpe, kvar brizgaljki i dr.) Logičan slijed dijagnoze za navedene sisteme. Pravilno ispitivanje komponenti te pravilnu interpretaciju rezultata dobivenih raznim mjerenjima

OBUKA: KLIMA SISTEMI

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

S obzirom na zahtjeve tržišta modernih automobila, klima sistem već dugi niz godina nije više dodatna oprema nego osnovna oprema na svim automobilima. Kao i svaki drugi sistem u automobilu, i klima uređaj traži redovno održavanje. Njihovo održavanje i popravak zahtjevaju veliko znanje i iskustvo, a i poseban alat. Savremeni klima sistemi na vozilu postali su veoma kompleksni jer pored svoje osnovne funkcije moraju da ispune i zahtjev za manjom potrošnjom goriva.

SADRŽAJ OBUKE:
• Princip rada klima sistema na vozilu
• Dijelovi visokog pritiska - Dijelovi niskog pritiska
• Dijelovi u tečnom stanju – Dijelovi u gasovitom stanju
• Značaj fluida koji se koriste u AC sistemu
• Princip rada osnovnih komponenata klima sistema
• Ispitivanje električnih komponenti
• Dijagnostika komponenata klima sistema
• Ulazne veličine i njihov uticaj na performanse klima sistema
• Mjerenje pritiska i testiranje komponenata • Analiza dobijenih rezultata
• Rad sa klima stanicom – pravilno servisiranje

CILJ OBUKE:
Nakon završene obuke polaznik će biti u stanju pravilno i brzo dijagnosticirati kvar na klima sistemu. Mjerenjem pritisaka moći će zaključiti da li je sistem ispravan odnosno da li je neka od komponenata samog sistema u kvaru. Polazik će također moći da izvrši pravilno servisiranje samog klima sistema uz pravilno korištenje klima stanice i određenih faza servisiranja.

OBUKA: UPRAVLJANJE SERVISOM

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

Dobra organizacija procesa unutar samog servisa značajno povećava efikasnost, a samim time i zadovoljstvo krajnjih mušterija. Briga o mušterijama, adekvatno praćenje svih procesa u servisu su osnova dobrog i uspješnog poslovanja. Danas nije samo dovoljno da ste dobar majstor u svom servisu, već je potrebno i vođenje servisa, evidencije, raspored rada u servisu te pridobijanje novih stranaka. To se može dobiti pomoću organizovanog sistema koji će svakodnevno pomoći pri optimiziranju rada.

SADRŽAJ OBUKE:
• Profesionalni odnos sa strankama
• Zadovoljstvo stranke
• Pravilno planiranje djelatnosti i provođenje istoga
• Optimizacija poslovanja
• Optimizacija radnih procesa unutar radionice
• Planiranje dugoročnih investicija te provođenje istih
• Planiranje i razvoj poslovanja

CILJ OBUKE:
Pravilno prepoznavanje potrebe stranke i na koji način voditi komunikaciju. Optimizacija svakodnevnih radnih procesa. Polaznik će imati širu sliku kako i na koji način treba usmjeriti svoje poslovanje.

OBUKA: SENZORI I AKTUATORI

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

Sa samim razvojem vozila u posljednih 20 godina paralelno se povećavao i broj senzora i aktuatora na vozilu. Danas se već njihov broj mjeri u stotinama. Iz tog razloga, poznavanje principa i fizičkog rada raznih senzora i aktuatora predstavlja osnovu za dijagnosticiranje. Obuka je koncipirana tako da kako početnicima, tako i iskusnijim serviserima pruži praktična i teoretska znanja potrebna za pravilno dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na raznim senzorima i aktuatorima. Poznavanje principa rada određenih senzora predstavlja osnovu za svaki ozbiljniji problem na električnim sistemima.

SADRŽAJ OBUKE:
• Princip rada raznih senzora
• Fizičke veličine senzora
• Princip rada raznih aktuatora
• Ispitivanje senzora van vozila
• Ispitivanje aktuatora van vozila
• Ispitivanje senzora na vozilu
• Ispitivanje aktuatora na vozilu
• Mjerenje multimetrom
• Mjerenje osciloskopom
• Interpretacija i ocjena izmjerenih signala
• Testovi aktuatora
• Adaptacija aktuatora
• Razni simptomi nepravilnog rada senzora ili aktuatora

CILJ OBUKE:
Nakon završene obuke polaznik će biti u stanju da prepoznaju sve vrste senzora na vozilu. Upoznat će stanju ispitati sve senzore i aktuatore pomoću određenih mjernih uređaja i sigurno donijeti zaključak o ispravnosti princip rada tih senzora i šta se događa sa vozilom kada neki od tih senzora ne radi ispravno. Polaznik će nakon obuke biti u stanju pravilno dijagnosticirati i u slučaju da mu dijagnostički uređaj ne pomaže ili kada mu daje pogrešne parametre. Praktični dio obuke obuhvata rad na vozilu i maketama specijalno modifikovanim za edukaciju, ispitivanje i simulaciju grešaka na električnim komponentama u vozilu.

OBUKA: DSG MJENJAČI

Trajanje obuke: 1 dan (8 sati)

DSG skraćenica je za Direct Shift Gearbox, a zapravo označava automatski mjenjač koji ima karakteristike ručnog, manualnog. Naoko jednostavan, ali sa svojom konstrukcijom izuzetno kompleksan. Obuka se zasniva na tzv „suhom“ tipu kvačila, zamjeni istog uz korištenje specijalnih alata, a uz poštivanje uputstva i protokola.

SADRŽAJ OBUKE:
• Konstrukcija mjenjača, mehanika
• Konstrukcija i princip rada kvačila
• Opis rada mjenjača po komponentama
• Razlike između mokrog i suhog tipa mjenjača i kvačila
• Zamjena suhog kvačila po koracima i uputama od strane proizvođača
• Održavanje mjenjača

CILJ OBUKE:
Upoznavanje polaznika sa principom rada DSG mjenjača i pravilnim održavanjem. Pravilan pristup mjenjaču prilikom izmjene kvačila.